1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان شیفت ایثار بصورت همزمان در سراسر کشور در شرکت ایران ترانسفو با حضور 120 نفر از کارگران و...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، کارگران و مهندسین شرکت ایران ترانسفو استان به همت بسیج کارگران و کارخانجات استان در گام اول...
مرحله دوم رزمایش مواسات، همدلی وکمک های مومنانه در ماه مبارک رمضان در سطح کارخانجات و واحدهای تولیدی استان زنجان برگزار گردید.به گزارش خبرنگار...