1
2
3
سم رب الشهدااردوهای راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی یک سنت حسنه به منظور پیشگیری از دو آسیب «فراموشی» و «تحریف» است.(مقام معظم رهبری)اردوهای...
بازدید و دیدار از شرکت سیمان زنجان با حضور جانشین سپاه انصارالمهدی استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان و شهرستان در محل کارخانه...
به گزارش خبر گزاری بسیج استان همزمان با هفته کارگر ،روز بسیج کارگری و روز جهانی کارگر مراسم امتنان از خانواده های معظم شهدا ی کارگری و کارگران نمونه...