1
2
3
بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مورخه 05/04/1397 مسئول محترم سازمان به همراه مسئول محترم امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، خانم...
در مورخه 29/03/1397 فرمانده محترم استان بهمراه مسئول سازمان بسیج کارگری و مسئول بسیج مهندسین صنعت استان بمناسبت انتصاب مدیر عامل جدید شرکت سرب روی (...
طی مراسمی با حضور سردار فرمانده محترم سپاه استان ومدیر کل محترم اداره تعاون استان و60 نفر از فرماندهان پایگاههای بسیج کارگری و مسئولین اداره تعاون از...