1
2
3
بازدید و دیدار از شرکت سیمان زنجان با حضور جانشین سپاه انصارالمهدی استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان و شهرستان در محل کارخانه...
به گزارش خبر گزاری بسیج استان همزمان با هفته کارگر ،روز بسیج کارگری و روز جهانی کارگر مراسم امتنان از خانواده های معظم شهدا ی کارگری و کارگران نمونه...
به گزارش خبرگزاری بسیج؛یحیی احمدی مسئول بسیج کارگری استان با اشاره به تشکیل اولین جلسه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با حضور جانشین...