1
2
3

اجرای مراسم  کاشت 16 اصله نهال بیاد 16 شهید منتسب به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به مناسبت هفته درخت کاری و روز بزرگداشت شهدای عزیز با حضور...

همایش پرسمان پیشرفت با حضوررئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مورخ 10/12/1396

همایش با حضور رئیس و...

این اردو با هدف حفظ انسجام وآموزش تیراندازی وبرای بالا بردن توان رزمی بسیجیان قشر کارگری درمورخه 96/12/17 از سوی حوزه شهید بهشتی(ره) شهرستان و با...