شهدا

شهید شاخص بسیج کارگری استان زنجان (عبدالوهاب جعفری)

شهید شاخص بسیج کارگری استان زنجان

نام و نام خانودگی : عبدالوهاب جعفری

نام پدر : محسن

محل تولد : روستای قینرچه زنجان

تاریخ تولد : 41/04/02

ارگان اعزام کننده : واحد بسیج زنجان

محل شهادت : شلمچه

تاریخ شهادت : 66/08/20

علت شهادت : اصابت ترکش به سر

 

اضافه کردن دیدگاه جدید