اخبار

ارسال محموله های کمکی بسیج کارگری استان زنجان به مناطق سیل زده ی کشور

ارسال کمک های نقدی وغیر نقدی به آسیب دیدگان سیل استانهای شمالی و جنوبی کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج؛یحیی احمدی مسئول بسیج کارگری استان با اشاره به تشکیل اولین جلسه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با حضور جانشین سپاه استان و مسئولین زیر مجموعه اداره که در تاریخ 98/01/09 با موضوع کمک به آسیب دیدگان سیل انجام شد ایراد نمودند که جمع آوری کمک ها توسط سازمان بسیج کارگری استان به مناطق سیل زده شمال و جنوب کشور با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری بسیج؛یحیی احمدی مسئول بسیج کارگری استان با اشاره به تشکیل اولین جلسه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با حضور جانشین سپاه استان و مسئولین زیر مجموعه اداره که در تاریخ 98/01/09 با موضوع کمک به آسیب دیدگان سیل انجام شد ایراد نمودند که جمع آوری کمک ها توسط سازمان بسیج کارگری استان به مناطق سیل زده شمال و جنوب کشور با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی استان ادامه دارد.وی با اشاره به ارسال محموله کمکی بسیج استان به سیل زدگان استانهای شمالی و جنوبی افزود: تاکنون 900 کیلو نایلون توپی 4 متری به ارزش مبلغ 10 میلیون تومان از شرکت ایران ترانسفو، تعداد 20 هزار بطری آب معدنی به ارزش 2 میلیون تومان ،عدد کنسرو‌(100بسته)، و 30 تخته پتو به این مناطق ارسال شده است.وی هدف از این امر را کمک به مردم مناطق سیل زده دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز بسیجیان در پایگاه ها و حوزه‌های در حال جمع آوری کمک‌های مردمی هستند و یک تیم گروه جهادی با تجهیزات آماده جهت اعزام در صورت درخواست بسیج سازندگی استان به مناطق سیل زده جهت امداد رسانی می باشند
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید