اخبار

جشنواره ایده و ابتکارات تولید گران استان زنجان

برگزاری جشنواره ایده و ابتکارات تولید گران به همراه نمایشگاه اختراعات بسیج کارگران و کارخانجات استان با مشارکت و همکاری سازمان بسیج علمی استان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مسئول سازمان در خصوص برگزاری جشنواره ایده و ابتکارات تولید گران بیان نمودند:معرفی اقدامات ایده و ابتکاری تولید گران در محیط های کار و تولید می تواند کمک حال فعلی صنعت باشد
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مسئول سازمان در خصوص برگزاری جشنواره ایده و ابتکارات تولید گران بیان نمودند:جشنواره از دو ماه قبل با فراخوانی توسط سازمان و درج پوستر و اطلاع رسانی در رده های بسیج به منظور شناسایی و معرفی اقدامات ابتکاری تولید گران در محیط های کار انجام شده ومی تواند کمک حال فعلی صنعت باشد. در این جشنواره که به همراه نمایشگاه اختراعات بسیج کارگران و کارخانجات استان در مورخه 6/9/98 در مرکز جهاد دانشگاهی استان با مشارکت و همکاری مستقیم سازمان بسیج علمی و با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه انصارالمهدی(عج) و مسئولین استان وتعداد 100 نفر از مبتکران و بسیجیان با سخنرانی معاون محترم هماهنگ کننده سپاه استان با بیان اهمیت جشنواره نسبت به حضور فعال بسیجیان مبتکر و خلاق در شرکت ها و مراکز مربوط تأکید کردند در این برنامه معاون محترم هماهنگ کننده سپاه استان با بیان اهمیت جشنواره نسبت به حضور فعال بسیجیان مبتکر و خلاق در شرکت ها و مراکز مربوط تأکید کردند .سپس آقای دکتر ربیعی رئیس بنیاد نخبگان استان در سخنانشان نسبت به اهمیت کارهای علمی و پژوهشی و ابتکارات و اختراعات تاکید و مطالبی از مقام معظم رهبری در بیان اهمیت کارهای علمی و تحقیقاتی ذکر کردند . سپس آقای مهندس فکور مسئول تیم ابتکارات و اختراعات شرکت ایران ترانسفو و مدیرعامل شرکت مقره سازی ( مسئول تیم ابتکارات بسیج کارگران و کارخانجات )این شرکت به جایگاه رفته و گزارش از اقدامات شرکت و کارهای صورت گرفته در زمان تحریم و اقتصاد مقاومتی بیان داشتند. ایشان گزارش مصوری (پاورپوینت ) از ابتکارات و کارهای خلاقانه این شرکت به حاضرین ارائه نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار