اخبار

بازدید ازکمپ طلوع امید سلطانیه

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید

بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مورخه 05/04/1397 مسئول محترم سازمان به همراه مسئول محترم امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، خانم طارمی رئیس محترم اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی اداره و برادرنجفی فرمانده محترم پایگاه شهید نجفی(کارگری) از کمپ طلوع امید سلطانیه بازدید بعمل آوردیم.این کمپ که در30کیلومتری استان زنجان قرار دارد دارای تعداد 25 نفر بیمار می باشد، در این بازدید مسئول کمپ آقای علیمحمدی گزارش کاملی از وضعیت کمپ و برنامه های آتی این مجموعه ارائه نمودند، همچنین آقای بنیادی نیز قول دادند برای حمایت از خانواده های بیماران کمپ سبد کالا به آنها ارائه نمایند.
بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مورخه 05/04/1397 مسئول محترم سازمان به همراه مسئول محترم امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، خانم طارمی رئیس محترم اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی اداره و برادرنجفی فرمانده محترم پایگاه شهید نجفی(کارگری) از کمپ طلوع امید سلطانیه بازدید بعمل آوردیم.این کمپ که در30کیلومتری استان زنجان قرار دارد دارای تعداد 25 نفر بیمار می باشد، در این بازدید مسئول کمپ آقای علیمحمدی گزارش کاملی از وضعیت کمپ و برنامه های آتی این مجموعه ارائه نمودند، همچنین آقای بنیادی نیز قول دادند برای حمایت از خانواده های بیماران کمپ سبد کالا به آنها ارائه نمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید