اخبار

به همت بسیج کارگران و کارخانجات استان زنجان

تهیه و توزیع 500 بسته معیشتی با عنوان جشن دست یاریگر در شرکت ایران ترانسفو زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، کارگران و مهندسین شرکت ایران ترانسفو استان به همت بسیج کارگران و کارخانجات استان در گام اول کمکهای مومنانه (مرحله دوم ) اقدام به تهیه 500 بسته معیشتی نموده و آنرا در آستانه عید قربان در بین نیازمندان و اقشار ضعیف و آسیب دیده استان توزیع کردند.رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان گفت: این برنامه کاملا مردمی و توسط کارگران و مهندسین شرکت انجام شد و از شرکت هیچ مبلغی دریافت نشده است وان شالله بتوانیم این کار خداپسندانه را ادامه داده و این اقلام را به دست نیازمندان واقعی برسانیم .
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، کارگران و مهندسین شرکت ایران ترانسفو استان به همت بسیج کارگران و کارخانجات استان در گام اول کمکهای مومنانه (مرحله دوم ) اقدام به تهیه 500 بسته معیشتی نموده و آنرا در آستانه عید قربان در بین نیازمندان و اقشار ضعیف و آسیب دیده استان توزیع کردند.رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان گفت: این برنامه کاملا مردمی و توسط کارگران و مهندسین شرکت انجام شد و از شرکت هیچ مبلغی دریافت نشده است وان شالله بتوانیم این کار خداپسندانه را ادامه داده و این اقلام را به دست نیازمندان واقعی برسانیم .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید