اخبار

برنامه سازمان بسیج کارگری برای گام دوم انقلاب با همکاری سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی

سازمان بسیج کارگری با همکاری سایر تشکل های کارگری و کار فرمایی برنامه های خود را در خصوص گام دوم انقلاب منتشر کردند

سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور با همکاری کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، جامعه اسلامی کارگران کشور، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور برنامه های خود را در خصوص گام دوم انقلاب منتشر کردند که به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی(و ان ليس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری)و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد دید، و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را بزودی خواهد دید. (سوره النجم آیات ۳۹- 40)جامعه کارگری و کارفرمایی بر خود فرض دانسته، به شکرانه ی استشمام در اتمسفر روح افزای انقلاب، در مقطع چهل سالگی انقلاب، ظل زعامت رهبر انقلاب، پیشانی ادب و شکر بر آستان حضرت حق ساییده و آمادگی خود را در تحقق فرامین مندرج در منشور موسوم به گام دوم انقلاب به ویژه فرازهایی که در نسبت مستقیم و روشن با حوزه ماموریتی جامعه کارگری و کارفرمایی تعریف شده، اعلام دارد. جمعیت انقلابی کارگری در پیروی از منظومه ی راهبردی رهبر بصیر انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب، بار دیگر شعار "ما می توانیم" را به عنوان میراث گرانسنگ امام خمینی (ره) در دهه ی پنجم انقلاب، بر تارک فعالیت های خود نشانده و بر عهد راستین خود با تدوینگر و طراح منظومه ی گام دوم انقلاب، وفادار می ماند و البته برای این وفاداری، توجه به چند نکته را ضروری می داند:1) همه ی تلاش ها و مجاهدتها در شبکه ی کار و تولید کشور می بایست با محوریت قطع وابستگی به جبهه ی استکبار و شبکه ی اختاپوسی زرمندان و زورمندان عرصه ی بین المللی و نیز تاکید مضاعف بر بهره مندی از نیروی درون زای اقتصادی کشور صورت گیرد ؛ ویژگی هایی که پیش تر، بعنوان فرازهای سترگ در سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه ی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده است و در آن، بر تولید هوشمند و با کیفیت محصول وطنی تاکید شده که بایسته است در صدر فعالیتهای اقتصادی جامعه ی مومن کارگری قرار گیرد و پرواضح است که در این خصوص، جامعه ی کارگری، خود را بی نیاز از کسب معنویت و اخلاق و آمیخته کردن این دو با جهت گیری های اقتصادی و صنعتی نمی داند.۲) کارفرمایان و کارگران با شناسایی نیاز بازارهای هدف داخلی و خارجی گام مهمی در بازار سازی و بازاریابی و ایجاد رونق بر خواهند داشت.۳) سکاندار نظام جمهوری اسلامی در ترسیم و تصویر رسالت و وظایف جامعه ی مومن کارگری- در آغاز فرایند جهانی چهل سال دوم - نقشی همچون روزهای پرتلاطم جنگ و انقلاب را برای جمعیت سرشار از روحیه ی کار جهادی قائل شده اند و ایثار و فداکاری کارگران و کارفرمایان را در مقابل سختی ها و ناملایمات اقتصادی، رمز اساسی برون رفت از مضایق ناشی از تحریم و زیاده خواهی نظام سلطه، عنوان کردند و در کنار این ایثار مستمر و مجدانه، استقامت در مقابل تحریم ها را با تکیه بر توان داخلی نیز خواستار شدند _و جامعه کارگری و کارفرمایی، هر اقدام و جهت گیری را در فقدان سه گانه ی (روحیه ی ایثار و فداکاری - برخورداری از مشی استقامت - تکریم جایگاه کار مولد مبتنی بر علم) محکوم به شکست جبران ناپذیر می داند.۴) آنچه در بین سرفصل ها و توصیه های اساسی در بیانیه ی گام دوم انقلاب، از برجستگی و بسامد ممتازی برخوردار بوده و می تواند برای جامعه ی پویا و اثربخش کارگری و کارفرمایی مورد عنایت و التفات جدی قرار گیرد، تقویت نگاه امیدوارانه و خوش بینانه به آینده است و اگر ادعا شود که امید، کلید بسیاری از قفلهای سخت و پیچیده در مسیر رو به رشد و تعالی اقتصاد و کار آفرینی در شبکه ی کارگری کشور است، حرفی به گزاف گفته نشده است و از این روست که مخالفان پیشرفت ایران عزیز با مهم دانستن اهمیت این کلیدواژه، تمام هم و غم خود را بر تزریق حس نومیدی در میان عناصر کار و تولید کشور به کار بسته؛ چرا که نیک می داند؛ یکی از عوامل مهم و کلیدی و نیز موتور محرکه و پیشران حرکت های اثر بخش راهبردی در راه اندازی چرخه ی فعالیت اقتصادی، امید است و هر نوع تضعیف در این مهم، موجب ایستایی چرخه ی تولید و در ادامه، اخلال در توان داخلی و ترویج روحیه ی بن بست شکن است؛ روحیه ی بن بست شکنی که بسیج، همواره ادعای آن را در تعاملات داخلی و بین المللی خود داشته است.۵) جامعه کارگری و کارفرمایی ، خود را ملزم می داند مبتنی بر توصیه های حکیمانه و بر اساس مضامین راهبردی مقام معظم رهبری، به یاری بنگاه های اقتصادی کشور شتافته و با بستر سازی برای ایجاد زنجیره ی ارزش و خلق جذابیت ها در محصولات ایرانی، جهت تامین نظر و سلیقه ی مشتریان داخلی و خارجی، مددرسان آنها شده و البته در این راستا تلاش می دارد تا ارزش های متعالی انقلاب را که از مهمترین آنها، شعار "ما می توانیم" و نیز نمایاندن توانمندی ایران و ایرانیست، به آن سوی مرزها صادر نماید. |۶) جامعه کارگری و کارفرمایی با تمسک به توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری در گام دوم، در خصوص تقویت و تعمیق رابطه ی میان صنعت و دانشگاه، بر آن است تا در سوگیری فعالیت ها و اقدامات آتی خود، دانشگاه را که محل تربیت نیروی انسانی متخصص، مغز افزار و متعهد است، در صدر توجهات خود قرار داده و با ممزوج ساختن توان صنعتی و تولیدی نیروهای مومن و انقلابی و نیز ظرفیت های مستقر در مراکز دانشگاهی، نسبت به بروزرسانی فرآیندها و چرخه های بنگاه های اقتصادی و تولید محور کشور، ذیل مدیریت جهادی عناصر مومن و حزب اللهی کوشیده و به تبع آن، گامهایی را در توسعه ی بازار کار و اشتغال زایی مناسب برای دانش آموختگان برخوردار از روحیه و سلوک بسیجی بردارد. در پایان بار دیگر، جامعه کارگری و کارفرمایی هم آوا با سایر نهادهای انقلابی، آمادگی خود را در تحقق فرامین معظم له اعلام داشته و بر این باور است می توان با آزادسازی انرژی جوانان صاحب خرد و تعهد انقلابی، در سایه ی شکستن حلقات مدیریتی غیر پویا و _تحجر گرا، و ترویج فرهنگ جهادی و بسیجی موج جدیدی از جوانان انقلابی و پای کار در تراز انقلاب را وارد عرصه ی کار و آبادانی کشور کرد و آینده ی امیدبخش و سرشار از مطلوبیتهای تمدن ساز را برای جامعه رقم زد و در این راستا، گشایش در عرصه ی کار و تولید و رونق اقتصادی همراه با تقویت معنویت و باور به توحید، پیش نیاز هر حرکت تمدن ساز مبتنی بر قرائت انقلابی مقام معظم (دامه عزه) قلمداد خواهد شد

اضافه کردن دیدگاه جدید