اخبار

به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان زنجان شیفت ایثار در شرکت ایران ترانسفو استان برگزار شد

شیفت ایثار کارگران - دست یاریگر کارفرمایان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان شیفت ایثار بصورت همزمان در سراسر کشور در شرکت ایران ترانسفو با حضور 120 نفر از کارگران و بسیجیان شرکت در تاریخ 99/05/14 با موضوع کمک به پاک سازی محیط و ضدعفونی با استفاده از تجهیزات گردان جنگ نوین تیپ 36 انصارالمهدی (عج)به مدت 3 ساعت بااستفاده از دستگاههای مه پاش و سمپاش کوله ای و خودروهای سبک ضد عفونی با هدف کمک به تولید و صنعت و منافع ملی کشور برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان شیفت ایثار بصورت همزمان در سراسر کشور در شرکت ایران ترانسفو با حضور 120 نفر از کارگران و بسیجیان شرکت در تاریخ 99/05/14 با موضوع کمک به پاک سازی محیط و ضدعفونی با استفاده از تجهیزات گردان جنگ نوین تیپ 36 انصارالمهدی (عج)به مدت 3 ساعت بااستفاده از دستگاههای مه پاش و سمپاش کوله ای و خودروهای سبک ضد عفونی با هدف کمک به تولید و صنعت و منافع ملی کشور برگزار گردید .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید