اخبار

کلیپ

کلیپ جهش تولید و حمایت از کالای ایرانی

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری استان زنجان گروه سرود کریم اهل بیت (ع) به سرپرستی برادر فرضعلی ملکی از پایگاه 36 مقاومت بسیج مسجد امام حسن مجتبی (ع) سپاه ناحیه زنجان با همکاری و هماهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اقدام به تهیه کلیپ جهش تولید و حمایت از کالای ایرانی در دو شرکت عایق های الکتریکی پارس و کارخانه بافندگی مهیار نمودند .
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری استان گروه سرود کریم اهل بیت (ع) به سرپرستی برادر فرضعلی ملکی از پایگاه 36 مقاومت بسیج مسجد امام حسن مجتبی (ع) سپاه ناحیه زنجان با همکاری و هماهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اقدام به تهیه کلیپ جهش تولید و حمایت از کالای ایرانی در دو شرکت عایق های الکتریکی پارس و کارخانه بافندگی مهیار نمودند .

اضافه کردن دیدگاه جدید