اخبار ویژه
Submitted by زنجان زنجان on د, 09/13/1396 - 12:09

شهید شاخص بسیج کارگری استان زنجان

نام و نام خانودگی : عبدالوهاب جعفری

نام پدر : محسن

محل تولد : روستای قینرچه زنجان

تاریخ تولد : 41/04/02

ارگان اعزام کننده : واحد بسیج زنجان

محل شهادت : شلمچه

تاریخ شهادت : 66/08/20

علت شهادت : اصابت ترکش به سر

 

تصویر